free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Basenji

Rasbeschrijving:
De Basenji stamt uit Egypte. De naam "basenji" betekent zoiets als "bosding". Waarschijnlijk zijn de voorouders van dit ras reeds duizenden jaren oud, omdat dergelijk honden voorkomen op afbeeldingen in de Farao-graven. Daarna zijn dergelijke honden verdwenen en in 1895 weer ontdekt door een Engelse onderzoeker in Kongo. Hij nam een exemplaar mee naar Engeland. Pas in 1937 kreeg het ras vaste voet aan de grond. Koningin Juliana had ook een Basenji, genaamd Zarah. Overigens wordt het ras in Zaire gebruikt voor de jacht en helpt hij mee bij het uitroeien van de moerasrat. Het ras kan niet blaffen, maar stoot een soort gehuil uit.


Kenmerken:
Algemeen: De Basenji is een middelgrote, keesachtige hond met strakke en oplettende houding. Het is een lichtgebouwde hond met fijn geraamte. Ten opzichte van zijn lengte staat het dier hoog op de benen. Het lichaam is kort met diepe, tamelijk brede borst. Goed gewelfde ribben. De rug is kort en recht. Buik goed opgetrokken. Lange benen met licht bot. Lange en sterke hals.
Kleur: Lichtrood, zwart met roodbruine aftekeningen. Altijd witte borstvlek. Witte voeten en staartpunt.
Hoofd en schedel: Het hoofd wordt hoog gedragen. De schedel is vlak. Karakteristiek zijn de rimpels die de hond een verbaasde uitdrukking geven. De schedel is niet te breed en versmalt naar de neus toe, weinig stop. Donkere ogen met een ondoorgrondelijke uitdrukking. De oren zijn klein, dun en staan rechtop. Schaargebit.
Staart: Hoog aangezet en in een stevige krul over de rug gedragen.
Voeten: Klein en smal. Flinke voetzolen en goed gebogen tenen.
Beharing: Kort, glad en fijn.
Schofthoogte: Reu: 43, Teef: 40 cm. Afwijkingen van enkele centimeters wordt niet zwaar aangerekend mits de hond harmonisch gebouwd blijft


Aard:
De Basenji is een eigenwijze, nieuwsgierige, zelfstandige hond, die ook zeer aanhankelijk is naar zijn roedelgenoten (zowel mens als dier).
De jachtpassie is nog zeer nadrukkelijk aanwezig. Hierdoor is hij niet geschikt om los te laten lopen binnen het gangbare verkeer.
De Basenji wordt ook wel een katachtige hond genoemd. Hij heeft nl. geen lichaamsgeur, houdt niet van water, likt zich schoon en speelt als een kat. Ook bekijkt hij het leven graag vanaf hoogten. Zo ligt hij het liefst op een bank/stoel of in het raamkozijn.
Dat een Basenji niet een hond is als anderen, blijkt uit het vorenstaande. Maar de grootste bijzonderheid van een Basenji is nog wel het feit dat hij niet blaft. Wel kan hij veel andere geluiden maken. Onder andere een soort 'jodel'. Dit geluid is bijna niet te omschrijven, maar klinkt ongeveer als het huilen van een wolf, maar dan met meerdere toonhoogten. Een Basenji laat dit geluid horen als hij blij is.

Beweging:
De Basenji is onvermoeibaar en heeft veel lichaamsbeweging nodig.Opvoeding:
Hij heeft een zeer consequente opvoeding nodig, waarbij hem duidelijk moet worden gemaakt wie de baas is. Deze opvoeding wordt in het begin gedaan door de fokker, maar moet daarna ook zeer strikt worden doorgezet door zijn nieuwe eigenaar. De Basenji is geen slaafse hond. Hij ziet zijn eigenaar meer als zijn 'gelijke' dan als zijn baas!
De Basenji heeft veel beweging nodig. Loslopen kan eigenlijk alleen op 'veilig' terrein. Dit betekent een terrein dat omheind is d.m.v. een hek of brede sloot. Verder is het goed mogelijk om met een Basenji te gaan fietsen. Hierdoor wordt zijn conditie goed op peil gehouden en kan hij zijn energie kwijt.
Als een Basenji genoeg beweging krijgt met voldoende 'uitdagingen', is hij binnen rustig. Ook is het dan geen probleem om hem een paar uur alleen thuis te laten. Overigens is het geen hond die alle dagen gedurende de hele week alleen thuis wil blijven (maar welke hond wél ?)

Gebruik:
Gezelschapshond.